Rozmiar: 3847 bajtów

Listopad - Grudzień 2002
1. Świąteczny komentarz Wójta
2. Wigilja w SOSW
3. Aktualności
4. Wyniki Wyborów Samorządowych
5. Mikołaj we Frysztaku
6. O laur najlepszego rolnika
7. Komputerowych pracowni ciąg dalszy ...
8. Święta za pasem
9. Sport, Sport, Sport, ...
10.Kwiaty w dziecięcych bukietach


Rozmiar: 3847 bajtów

Wrzesień - Październik 2002
1. Aktualności
2. Piękna i bezpieczna zagroda
3. Koncepcja zagospodarowania schronu kolejowego
4. Nowa pracownia komputerowa w naszej gminie
5. Z ekologią na ty !
6. Wędrówki podkarpackie
7. Sport, Sport, Sport


Rozmiar: 3847 bajtów

Lipiec - Sierpień 2002
1. Aktualności
2. Spis powszechny zakończony
3. Dni Ziemi Frysztackiej
4. Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze
5. Pracowite wakacje w oświacie
6. Pod namiotem w chotowej
7. Wycieczka za śmieci
8. Konkursy plastyczne
9. Sport, Sport, Sport, ...


Rozmiar: 3847 bajtów

Lipiec 2002 - Wydanie okolicznościowe
1. Honorowa statuetka "Przyjaciel Ziemi Frysztackiej"
2. Dni Ziemi Frysztackiej


Rozmiar: 3847 bajtów

Maj 2002
1. Wójt Gminy - komentuje
2. Aktualności
3. Strażackie Święto
4. Z ekologią na ty
5. Książka na ... pierwszym miejscu
6. Przemocy stop
7. Kultura
8. Turystyka
9. Sport, Sport, Sport, ...


Kwiecień 2002
1. Wójt Gminy - komentuje
2. Aktualności
3. Kwiecień - Miesiąc Pamięci Narodowej
4. Oświata ponadgimnazjalna
5. BHP w rolnictwie
6. Kampania sprawozdawcza WOSP
7. Jasnogórski Tron Królowej Polski
8. Dzień nawiedzenia
9. Z ekologią na ty
10. Kultura
11. Sport, Sport, Sport, ...


Rozmiar: 3847 bajtów

Luty - Marzec 2002
1. Aktualności
2. Jak zaliczać pracę na roli
3. Oświata ponadgminazjalna
4. 98 lat pani Katarzyny Stusik
5. Zalesianie gruntów
6. Kobieto puchu marny?
7. Kultura
8. Z ekologią na ty
9. Regulamin turnieju tenisa stołowego
9. Sport
10. Absolwenci gimnazjów 2001/2002


Rozmiar: 3847 bajtów

Styczeń 2002
1. Aktualności
2. Wścieklizna
3. Życzenia dla Babć i Dziadków
4. Problemy ekologiczne
5. Osiągnięcia Dariusza Cyrulika w Chicago
6. Wady wymowy
7. Z kart historii "Ostatni karbowy"
8. Przemoc stop
9. Twórczość plastyczna wychowanków SOSW
10. Sport
11. Rozmai...tości

Wydania Rok 1999
Rok 2000
Rok 2001
Rok 2002
Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012


Do otwarcia dokumentu gazety potrzebny jest program odczytujący format pdf (np. Adobe Reader lub Foxit Reader). Obydwa programy są darmowe i można je pobrać między innymi ze stron ich producentów.